Språk och uppmärksamhet

De flesta litterära översättare har inte själva valt de texter de översätter. Förlaget köper in en titel, och hittar sedan en översättare. Man kan förstås som översättare försöka intressera förlag för ens egna favoriter, men de flesta av oss lyckas sällan med det. Det händer förstås också att någon annan får i uppdrag att översätta just … Fortsätt läsa Språk och uppmärksamhet

Språkdräktens vara

Bland översättningskritikens många klyschor intar språkdräktsmetaforen en särställning. I en artikel i tidskriften Med andra ord # 90 propagerar jag i stor naivitet för att alla omedelbart bör sluta använda denna dualistiska metafor. För att sprida argumenten lägger jag nu upp texten här. I svensk språkdräkt av …, brukar det heta, kanske i kombination med ett adjektiv som modern … Fortsätt läsa Språkdräktens vara

Frågan om en dialogistisk stilistik

Nu har min artikel ”Frågan om en dialogistisk stilistik” publicerats i Sakprosa, en vetenskaplig e-tidskrift utgiven av Forskningsmiljøet Norsk Sakprosa vid Universitetet i Oslo. Hela tidskriften finns fritt tillgänglig på denna adress. Abstract Denna artikel syftar till att uppmuntra till en förnyelse av stilistiken genom att diskutera hur en rad viktiga teoretiska begrepp inom stilistiken kan … Fortsätt läsa Frågan om en dialogistisk stilistik

Now, when you see a little round dot …

Interpunktionshumor anno 1870, återgiven av David Crystal i Making a point: The pernickety story of English punctuation. Elder Sister: “Now, when you See a little Round Dot like that at the End of a Sentence, it means you're to Stop.” Harry: “I will — and go and Play.”