Nya böcker!

Nu finns min bok Pennvässaren i sinnevärlden!

Den här boken har jag skrivit för att samla ihop de råd och lärdomar om skrivande och skrivprocessen, och om olika strategier för att ta sig igenom det svåra med skrivandet, som jag tagit till mig under mina år som översättare, redaktör, universitetslärare och författare. Läs mer och köp boken till premiärpris hos förlaget Morfem, eller be din lokala bokhandel köpa in boken.

En helt annan sorts text bidrar jag med i konstnären Hans Anderssons nya bok, som kan beställas hos Art and Theory Publishing och som ges ut i samband med en ny utställning på Anna Bohman Gallery i Stockholm. Utställningen pågår fram till 22 juni.

Hans Anderssons verk berör mig mycket, liksom hans meditativa, uthålliga, ödmjuka arbetsmetod. När han bad mig om en text som skulle kunna samtala med hans verk plockade jag fram ett gammalt projekt om talet noll som blivit liggande. Efter att jag redigerat texten kraftigt översattes den till engelska av Amanda Larsson.