Texter

Kortare publicerade texter – i något så när representativt urval

Akademiskt

Jag medverkar även med artiklar i Svenskt översättarlexikon och Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

Övrigt

Därutöver har jag publicerat en lång rad texter om översättning i tidskriften Med andra ord. Under ett par år vid början av 2010-talet skrev jag också litteraturkritik i Borås tidning. På 00-talet skrev jag en del om musik i olika sammanhang. Numera skriver jag ganska regelbundet på Läsarna.se. Vissa av texterna där har även publicerats i tidningen Dagen.