Interpunktion

Om interpunktion har jag skrivit en doktorsavhandling och därefter ytterligare en bok, med sådant som inte fick plats i avhandlingen. En del tycker att det låter som ett smalt och lite perifert ämne. Själv tycker jag att det är mycket relevant för var och en som lever i dag. Alla skriver och läser ju, i olika sammanhang, medier och genrer, och (i princip) allt vi skriver och läser innehåller interpunktion. Mellan orden finns mellanrummen och skiljetecknen och vissa ord skriver vi kursivt eller versalt. Interpunktionen är en oumbärlig del i hur vi kommunicerar med varandra i skrift. Ändå har utförligare studier om interpunktionens funktioner varit sällsynta, och många textforskare har helt bortsett från den.

Boken Interpunktion. Om skiljetecken och textens nyanser (2016) är utgiven på förlaget Morfem och kan köpas i din vanliga bokhandel eller direkt från förlaget.

Skrivet om9789188419002_200x_interpunktion-om-skiljetecken-och-textens-nyanser Interpunktion:

”En intressant och välskriven fördjupning i ett bortglömt ämne. Vi får en liten historielektion, många intressanta perspektiv och en stor dos inspiration. Efter att ha läst denna bok kan du inte titta på innehållsförteckningen på ett mjölkpaket utan att tänka på interpunktion.” (Maria Näslund, GP)

”Boken är välskriven, lättläst och innehållsrik. Det är populärvetenskap av bästa märke och är värd en ordentlig läsekrets.” (Lars-Gunnar Andersson, BTJ)

”Det är underhållande och ofta tankeväckande. Alva Dahls resonemang gör mig uppmärksam på åtskilligt som jag vanligen tillämpar intuitivt – hur skiftande och framför allt underförstådd skiljetecknens roll kan vara, och hur avgörande.” (Madeleine Gustafsson, Med andra ord)

”Hon gillar skiljetecknen, och förmedlar denna uppskattning på ett sätt som är en ren fröjd att läsa, genom att hon refererar överskådligt och tydligt, utan att förenkla … Det är en lärorik bok, både för den glada amatören och det buttra proffset.” (Bernur)

På bokens baksida sammanfattas huvudpoängerna såhär:

Skiljetecknen har stor betydelse för hur vi förstår och upplever den text vi läser. Dessa diskreta små krumelurer rymmer mer uttryckskraft än vi oftast tänker på. Ett utropstecken eller en rad punkter efter en replik kan väcka minnet av det talade språkets rytm, ljudstyrka eller satsmelodi. Med skiljetecknens hjälp kommer en romanfigur eller ett intervjuobjekt till liv och vi hör hennes röst inom oss när vi läser.

I Interpunktion berättar Alva Dahl historien om skrift och skrivande, och genom att belysa den roll som skiljetecknen har i de texter av olika slag som omger oss varje dag blir den ett slags teoretisk handbok för den som läser och skriver.

När vi blir uppmärksamma på komplexiteten i det vi redan gör vågar vi kanske också experimentera lite mer.

Valet av skiljetecken kan vara så mycket mer än att följa regler.

146018I skriftens gränstrakter: interpunktionens funktioner i tre samtida svenska romaner är min avhandling i ämnet nordiska språk, som jag försvarade den 6 mars 2015. I avhandlingen studerar jag interpunktionen i tre samtida svenska romaner: DIVA av Monika Fagerholm, Förvandling av Eva Adolfsson och Fadevår, tack för ljuset! av Fredrik Ekelund. De kvalitativa analyserna visar att interpunktionen har en bred potential för den som tar sig an att gestalta en romanvärld med dess figurer och miljöer. I var och en av romanerna är interpunktionen ett integrerat element i stil, tematik och berättarteknik. Interpunktionen möjliggör avancerade konstruktioner och resonemang, den strukturerar skriftspråkets enheter och den låter skriftens röster och tonfall brytas mot varandra.

Avhandlingen finns att ladda ned utan kostnad här. Jag har många ex kvar av den tryckta boken, så den som vill ha ett är välkommen att höra av sig.

Omslagen till båda böckerna är gjorda av Sara Engberg.