Slå rot i förvandlingen

Författaren, översättaren och akademiledamoten Gunnel Vallquist (1918–2016) gjorde sig ett namn i offentligheten dels som översättare av Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt – ett arbete som tog henne mer än trettio år – och dels som essäist och debattör i kyrkliga frågor. Hon upptogs i den katolska kyrkan 1939, satte tidigt upp stränga principer för tänkandet och livsföringen och förstod att det mest avgörande var att lära sig bejaka tillvarons paradoxer: ”Att gå in i motsägelsen, att vila i spänningspunkten, att slå rot i förvandlingen”, som hon skrev i betraktelsesamlingen Steg på vägen (1983).

Slå rot i förvandlingen följer Alva Dahl de litterära, teologiska och livspraktiska trådarna i Gunnel Vallquists liv och tecknar ett porträtt som breddar bilden av det svenska nittonhundratalets kulturliv.

Slå rot i förvandlingen – Gunnel Vallquists liv och livshållning ges ut av Ellerströms förlag i maj 2021.