Om |Kontakt

Alva Mary Dahl är översättare, författare och fil. dr. i nordiska språk.

Medlem av Sveriges författarförbund samt Översättarcentrum.

Utöver forskning, översättning och skrivande har jag bl.a. arbetat som redaktör för litterära, journalistiska och vetenskapliga texter. Jag har också undervisat vid Uppsala universitet och Stockholms universitet, främst inom skrivande, textanalys och översättning, samt föreläst en del i offentliga och andra sammanhang om framför allt interpunktion och översättningsarbete.

För närvarande arbetar jag bland annat med en biografi över författaren och översättaren Gunnel Vallquist (1918–2016).

Kontakta mig vänligen via e-post: alva punkt dahl snabel-a gmail punkt com.

Syster Enbär

Från och med februari 2019 är min frilansverksamhet registrerad under namnet Syster Enbär. I och med denna namngivning kommer jag att fördjupa mitt litterära engagemang i tillvaron, bland annat genom att, när det är nödvändigt, ge ut böcker i egen regi, med bistånd från kunnigt yrkesfolk i min närhet. Till sommaren 2019 utkommer Syster Enbärs första bok, den prosalyriska berättelsen Längtans flöde, författad av Alva Dahl. Mer information kommer i sinom tid att finnas på systerenbär.se.

Syster Enbärs skyddspatron är broder Enbär, en av den helige Franciskus första bröder. Hans festdag är den 29 januari. Broder Enbärs kännetecken var radikal efterföljelse och frikostig kärlek utan biavsikter, i kombination med enfald och klantighet. Han var kort sagt en helig dåre, och hela skapelsens bror.