Om |Kontakt

Alva Mary Dahl är översättare, författare och fil. dr. i nordiska språk.

Medlem av Sveriges författarförbund samt Översättarcentrum.

Utöver forskning, översättning och skrivande har jag bl.a. arbetat som redaktör för litterära, journalistiska och vetenskapliga texter. Jag har också undervisat vid Uppsala universitet och Stockholms universitet, främst inom skrivande, textanalys och översättning, samt föreläst en del i offentliga och andra sammanhang om framför allt interpunktion och översättningsarbete.

Kontakta mig vänligen via e-post: alva punkt dahl snabel-a gmail punkt com eller systerenbar snabel-a gmail punkt com.

Syster Enbär

Från och med februari 2019 är min frilansverksamhet registrerad under namnet Syster Enbär. I och med denna namngivning kommer jag att fördjupa mitt litterära engagemang i tillvaron. Ett första steg blir att med bistånd från formgivaren Tomas Einarsson och redaktören Emi-Simone Zawall ge ut den prosalyriska boken Längtans flöde till sommaren 2019.

Syster Enbärs skyddspatron är broder Enbär, en av den helige Franciskus första bröder. Hans festdag är den 29 januari. Broder Enbärs kännetecken var radikal efterföljelse och frikostig kärlek utan biavsikter, i kombination med enfald och klantighet. Han var kort sagt en helig dåre, och hela skapelsens bror.

Jag illustrerar inte tillvaron, jag försöker fördjupa min del i den. Det är en medveten strävan. I den känner jag mig fri. 

Olof Hellström