Pennvässaren

Nästa år kommer jag av allt att döma att ge ut en ny bok! Pennvässaren, ska den heta. Jag har samlat ihop kunskaper, tankar och erfarenheter från min verksamhet som textforskare, lärare i skrivande, författare/skribent och översättare. Framför allt handlar boken om skrivprocessen: att komma igång, att komma vidare, att redigera (vässa!) texten och att bli färdig. Jag får ofta frågor om skrivande och upplever att det finns ett sug efter strategier.

Om du som läser detta kommer på något särskilt som du skulle vilja ha svar på i en sådan bok, hör gärna av dig! Enklast via mejl: Alva punkt Dahl snabela Gmail punkt com.