Kvalitet

20200903_201304Så här kan det se ut i en gammal biblioteksbok. Samma bokstäver på samma sidor som väcker min begrundan och fantasi när jag ligger på soffan i kväll har engagerat människor på liknande sätt under 80 års tid!

De flesta böcker som trycks i dag kommer inte att hålla för så många lån, så många år. Kvaliteten är sämre på flera sätt, bland annat faller de isär ganska fort eftersom de är limbundna.

Därför är jag så glad att kunna se till att de böcker som ges ut på mitt förlag, Syster Enbär, är trådbundna. Det kostar lite mer, men det är det verkligen värt. Jag vill inte producera litteratur som håller en säsong utan sådan som kan läsas av och ge andlig spis åt flera generationer.

Detta skriver jag med anledning av att Syster Enbärs andra titel nu har kommit! Denna gång är det en återutgivning av en (ganska) bortglömd klassiker, nämligen Arnold Norlinds Från min veranda, som utkom första gången 1928. Jag har gett texten en viss språklig modernisering, försett den med kommentarer och skrivit förord. Läs mer om boken här och köp den t ex här.