Syster Enbär

Jag illustrerar inte tillvaron, jag försöker fördjupa min del i den. Det är en medveten strävan. I den känner jag mig fri.
Olof Hellström

Finns det något jag kan göra för dig?
Broder Enbär

Från och med februari 2019 är min frilansverksamhet registrerad under namnet Syster Enbär. I och med denna namngivning kommer jag att fördjupa mitt litterära engagemang i tillvaron. Ett första steg blir att med bistånd från formgivaren Tomas Einarsson och redaktören Emi-Simone Zawall ge ut den prosalyriska boken Längtans flöde till sommaren 2019.

Syster Enbärs skyddspatron är broder Enbär, en av den helige Franciskus första bröder. Hans festdag är den 29 januari. Broder Enbärs kännetecken var radikal efterföljelse och frikostig kärlek utan biavsikter, i kombination med enfald och klantighet. Han var kort sagt en helig dåre, och hela skapelsens bror.