De ironiska citattecknens väg till Vita huset

SvD publicerade i går denna understreckare, där jag gör ett försök att placera Trumps citattecken i en historisk kontext.

(Hade det funnits mer utrymme hade jag förstås kunnat göra ännu fler historiska kopplingar. Flera läsare har hört av sig med egna associationer. Å andra sidan är det just så jag vill att texter ska fungera: de ska väcka nya idéer, låta läsaren ta vid och fortsätta tänkandet. Mer om detta kan den som vill läsa här.)

Den som vill läsa mer om interpunktion kan förstås göra det i denna bok.