Frågan om en dialogistisk stilistik

Nu har min artikel ”Frågan om en dialogistisk stilistik” publicerats i Sakprosa, en vetenskaplig e-tidskrift utgiven av Forskningsmiljøet Norsk Sakprosa vid Universitetet i Oslo. Hela tidskriften finns fritt tillgänglig på denna adress.

Abstract
Denna artikel syftar till att uppmuntra till en förnyelse av stilistiken genom att diskutera hur en rad viktiga teoretiska begrepp inom stilistiken kan knytas till en dialogistisk språkförståelse, i synner­het så som den uttrycks i några texter av Michail Bachtin och kretsen runt honom. Därmed vill artikelförfattaren före­­språka ett sätt att bedriva stilstudier som förmår uppmärksamma kom­plexa språkliga för­hål­landen utan att skapa onödiga teoretiska över­byggnader. De undersökta begreppen är bland annat stil, genre, tolk­ning, författare, läsare och kontext. Hur vi förstår dessa begrepp måste hänga ihop med vår övergripande språksyn. Slutligen vill artikeln även föra in studiet av litterär översätt­ning i en dialogistisk stilistik. Artikeln integrerar på så vis både stilistiska och översättnings­teoretiska frågor i diskussionen om språkets grundläggande villkor.