Om stilvägledning, översättarpriser och översättningssvenska

Under flera års tid har vi slitit, Elin Svahn (fil dr i översättningsvetenskap) och jag, med en artikel om hur priser till översättare ger litterär prestige åt olika språk. Nu är artikeln, The consecration of languages through translation awards in Sweden 1970–2015, äntligen publicerad i den översättningsvetenskapliga tidskriften Meta 66:3. (Tyvärr bara tillgänglig för den som kan läsa den via sitt universitetsbibliotek, men här finns en Divalänk.)

Samtidigt har jag publicerat ett s.k. Smärre bidrag i tidskriften Språk och stil NF 31:2: en rapport från det projekt jag arbetade med för Språkrådets räkning under 2020–2021. Denna artikel finns fritt tillgänglig på denna adress.

I samma nummer av Språk och stil finns även min recension av Alexander Katourgis bok Svenskan går bananer: en bok om översättningar som syns.