Kommunalt språkslarv

På väg till en lunch med språkriktighetsgurun Siv Strömquist, författare till bl.a. Skiljeteckensboken, som nyligen utkommit i en andra, reviderad utgåva, och Skrivboken, som nyligen utkommit i sin åttonde (!) reviderade utgåva, gick jag förbi denna misslyckade skylt, som Uppsala kommun satt upp nedanför domkyrkan.

Cykelstället avstängt.
Under perioden för evenemanget:
Allt ljus på Uppsala.

Det fascinerar mig alltid när företag och myndigheter struntar så fullständigt i språket. Det måste ju ha kostat ett antal tusen för kommunen att framställa denna skylt och placera den där. Jag skulle inte tro att de gav dessa uppdrag åt annat än yrkesfolk. Men själva formuleringen av skylten har de uppenbarligen överlåtit åt en amatör.Cykelstället avstängt. / Under perioden för evenemanget: / Allt ljus på Uppsala.

Siv och jag enades om att meningen hade varit utmärkt tydlig och klar om det inte vore för interpunktionen. En sammanhängande grammatisk mening har med punktens, versalens och kolonets hjälp ryckts loss till tre grafiska enheter, vilket gör den mycket svårläst. Skiljetecken är ju till för att underlätta läsningen, men här krånglar de alltså till i stället. Att dela upp en grammatisk mening i flera grafiska meningar kan vara ett medvetet stildrag (vilket jag skriver en hel del om i boken Interpunktion och i min doktorsavhandling I skriftens gränstrakter), men här är det enbart fråga om slarv. Om kommunen värnade om sina cyklister hade de alltså anlitat en korrekturläsare, som hade sett till att skylttexten i stället lydit:

Cykelstället avstängt under perioden för evenemanget Allt ljus på Uppsala.