Klottrarens klargörande tankstreck

I dag är det den 6 februari och därmed SEMIKOLONETS DAG. Jag firar genom att publicera ett kort utdrag ur den bok med arbetstiteln Interpunktion: om allt vi kan göra med skiljetecken som planeras utkomma i höst på Morfem förlag.

Häromdagen passerade jag ett sophus i betong, på vilket någon skrivit:

NO JUSTICE –
NO PEACE

Här har vi en skribent som utnyttjar interpunktionens möjligheter på ett elegant och enkelt sätt! Med tankstrecket kan yttrandet bli mycket koncist: två korta fraser får en relation till varandra, inte genom bindeord av något slag utan genom ett enkelt streck. Föreställ er att vi hade tagit bort tankstrecket (och radbrytningen). Då hade vi bara fått två fraser uppradade efter varandra, utan inbördes relation: NO JUSTICE NO PEACE. Texten hade verkat ofärdig. Var finns verbet? kanske vi hade tänkt. Eller så hade vi tolkat den som ett samlat konstaterande: ’Det finns varken rättvisa eller fred i det här samhället’. (Just denna fras tycks ganska spridd och har bland annat använts som slagord vid antirasistiska demonstrationer i USA, så kanske hade vi känt igen den, men hur den ska tolkas hade ändå inte varit givet.)

Med tankstrecket får vi en annan, klarare relation mellan fraserna. Det blir troligare att vi förstår yttrandet ungefär: ’Om det inte finns rättvisa, så finns det inte heller fred’. Den komprimerade varianten med tankstreck är dock betydligt mer slagkraftig än den längre varianten där fraserna binds ihop av en rad små konjunktioner, verb, adverb och artiklar.

Att komprimera meningar och göra dem slagkraftiga med hjälp av tankstreck är något som inte bara klottrare sysslar med. Kvälls­tid­ningarnas löpsedlar och rubriker är ofta konstruerade på liknande sätt, och även om de inte alltid är lika eleganta är de oftast begripliga. Kvällstidningarna kan också utnyttja tankstreckets implicita relationsskapande för att insinuera att för­håll­andena är mer dramatiska än det egentligen finns belägg för. ”Signe Ander­son är död – orsaken är inte fastställd”, står det när jag skriver detta på en av kvällstidningarnas sajter. Går jag in och läser artikeln får jag veta att den 74-åriga, tidigare Jefferson Airplane-sångerskan, hade haft problem med hälsan under flera år.

Men för att återgå till sophuset. Vi kan föreställa oss ett annat alternativ: tankstrecket kunde ha ersatts av semikolon: ”NO JUSTICE; NO PEACE”. Då hade orsaksrelationen mellan fraserna nog uppfattats som den omvända: ’Det finns ingen rättvisa, eftersom det inte finns någon fred.’