Ögonblickets spel mellan skuggor och ljus

P1020725

I stället för att skriva här kommer jag nu prova att skriva hos Läsarna varje månad; det första inlägget Kan vi enas om att vi tillhör varandra? publicerades i går.

Förhoppningen är att använda detta utrymme för den sortens gränsöverskridande reflektioner om tro, liv, språk och litteratur som är svåra att få plats med i andra sammanhang.

UPPDATERING 2017-09-05:

Följande texter har jag publicerat hos Läsarna sedan oktober 2015:

Vargtimmens evangelium. Om begreppet vargtimmen och nattvakans tidebön.

Att besluta eller ta emot. Apropå en radiodokumentär om insemination.

Tid att fasta från stiliserade hjärtan. Om vad vi menar med våra hjärtsymboler och kärleksbetygelser, apropå rättegången om de så kallade sommarstugemorden.

Ensamheten värst. Om bönens rytm och virkningens. Om den fromma arbetaränkan Siri Johanssons dagböcker.

Vänskapen som Guds kärleks uttryck i skapelsen. Om S:t Aelred av Rievaulxs berömda bok om vänskap.

Gutenberggalaxens nova och reformationens skilsmässobarn. Några reflexioner apropå Nina Burtons Augustprisbelönta bok om Erasmus av Rotterdam.

Hanne Ørstavik, Lena Andersson och kärleksrelationens ekonomi. En utveckling av en recension som publicerades i Ord & Bild för några år sedan.

Celano och tystnaden runt undret. Om Celanos skildring av S:t Franciskus stigmatisering, och dilemmat tala eller tiga.

Vad ska de upp på berget och göra? Om askes och äventyr. Apropå en radioessä om äventyrare.

Ni tänker inte på framtiden! Om Eva Lisinas tjuvasjiska bibelöversättning, apropå diskussionerna om Svenska kyrkans nya handboksförslag.

Att ge sig hän och ta sig själv i besittning. Om riskerna med betoning av utblottelsens roll i det andliga livet.

Underverk till salu. Om Selma Lagerlöfs Antikrists mirakler och ett armband i flygplanskatalogen.

Andlig vänskap och brevväxling. Om Klara och Franciskus av Assisi, Emilia Fogelklou & Elin Wägner och andra andliga vänskaper, apropå Gunnel Vallquists bortgång.

Bekymmerslösheten som äkthetskriterium. Om det avskedsbrev som spreds på nätet och uppgavs vara skrivet av Steve Jobs.

En annan, mer blommig värld! Om poeten Eva-Stina Byggmästar som iscensättare av Guds rike.

En ständigt strömmande rörelse. Om läsning, Mechthild av Magdeburg och Jonna Bornemarks bok Kroppslighetens mystik.